Budova lanovky, Štrbské plesoObjekt: budova lanovky

Charakter: novostavba

Lokalita: Štrbské pleso

Stupeň: architektonická štúdia

Rok: 2011