Ponúkame projektové práce vo všetkých stupňoch projektovej prípravy stavby:
– architektonická štúdia
– projekt na územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– projekt interiéru
Projekty dodávame v celom potrtebnom rozsahu i v špecifickom rozsahu požadovanom investorom.

Ďalej ponúkame doplnkové práce a služby:
– výkon autorského dozoru
– zameranie skutočného vyhotovenia stavby
– zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu stavieb, prostredia a výstavných pavilónov
– zameranie interiéru a nábytkových prvkov
– poradenstvo pri výbere a kúpe nehnutelnosti
– design architektonických detailov a interiérových prvkov
– poradenstvo v oblasti zariaďovania interiérov nábytkom a bytovými doplnkami
– zastupovanie stavebníka v konaniach na stavebnom úrade a na rokovaniach s dotknutými
orgánmi, s vlastníkmi inžinierskych sietí, s ostatnými účastníkmi konaní a s dodávateľmi stavebných prác, ako aj účasť na takýchto konaniach a rokovaniach spolu so stavebníkom,

– vyhotovenie 3D modelov a vizualizácie
– digitalizácia podkladov
– 2D a 3D CAD kreslenie
– fotografické služby
– sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh na počítači
– spracovanie údajov na počítači
– reklamná, propagačná a inzertná činnosť

– organizovanie výstav
– organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
– organizovanie kurzov, školení, seminárov a kongresov