Pisten Bully, RakovoObjekt: administratívny objekt

Charakter: novostavba

Lokalita: Rakovo

Stupeň: architektonická štúdia, podklad pre stavebnú firmu

Rok: 2006