Polyfunkčný objekt, MartinObjekt: polyfunkčný objekt

Charakter: rekonštrukcia

Lokalita: Martin

Stupeň: architektonická štúdia

Rok: 2004