Senior centrum, MartinObjekt: domov dôchodcov

Charakter: rekonštrukcia

Lokalita: Martin

Stupeň: jednostupňový projekt

Rok: 2009