Urnový háj, MartinObjekt: urnový múr

Charakter: novostavba

Lokalita: Martin

Stupeň: projekt na stavebné povolenie

Rok: 2014