Výstavný stánok M TECObjekt: výstavný stánok

Charakter: interiér

Lokalita: výstava v Nemecku

Stupeň: projekt interiéru

Rok: 2014