Fara a farský úrad, SučanyObjekt: ekumenické centrum a farský úrad

Charakter: novostavba

Lokalita: Sučany

Stupeň: architektonická štúdia

Rok: 2011