OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 – zber a spracovanie osobných údajov v spoločnosti a2 architekti, spol. s r.o. prebieha v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.  (ďalej ZOOÚ)

 – a2 architekti, spol. s r.o. nijakým spôsobom nezneužíva osobné údaje zákazníkov. Zákazník môže svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať a to písomne,  e-mailom, resp. poštou.

–  ak zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 28 Zákona 122/2013 Z.z., je a2 architekti, spol. s r.o. povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať

–  pri akomkoľvek podozrení s neoprávneným nakladaním s OÚ, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov s podnetom. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.

Ako prevádzkovateľ a tvorca webových stránok neukladáme osobné údaje automaticky. Ak ste prešli na našu webovú stránku, poskytovateľ – kde je webový server hosťovaný – môže dočasne ukladať data pre potreby systemového zabezpečenia – ako sú: IP adresa počítača, podstránky, ktoré ste navštívili, dátum a dlžku návštevy, informácie o použitom prehliadači a operačnom systéme a webovej stránke, z ktorej nás navštívite. Okrem toho osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mail, budú uložené iba vtedy, ak ste tieto informácie poskytli dobrovoľne, napr. ako súčasť registrácie, prieskumu, súťaže, vykonania objednávky, zmluvy alebo žiadosti o informácie.

Osobné dáta nešírime, nepredávame, neprenášame a neposkytujeme tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné z obsahu zmluvy, prípadne ak ste k tomu nedali súhlas.

Dáta su ukladané na mieste, ktoré nie je verejne prístupné.

Ak s nami komunikujete prostredníctvom e-mailu, vezmite prosím na vedomie, že dôvernosť informácií nie je zaručená. Obsah e-mailov môže byť zachytený tretími stranami. V prípade pochybností, odporúčame posielať dôverné informácie iba poštou.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov alebo v prípade žiadostí o informácie, návrhy alebo sťažnosti, kontaktujte nás priamo na uvedenú emailovú adresu.

COOKIES

Súbor cookie je reťazec informácií, ktoré webová lokalita ukladá v počítači návštevníka a ktorý prehliadač návštevníka poskytuje webovej lokalite vždy, keď sa návštevník vráti. Spoločnosť a2 architekti, spol. s r.o. používa súbory cookie, aby pomohli identifikovať a sledovať návštevníkov, ich používanie webovej lokality www.a2architekti.sk a ich preferencie prístupu k webovej lokalite. Návštevníci, ktorí si neželajú, aby boli na ich počítačoch umiestňované súbory cookie, by mali pred použitím webových stránok a2 architekti, spol. s r.o. nastaviť svoje prehliadače na odmietnutie súborov cookie, pričom nevýhodou je, že niektoré funkcie webových stránok nemusia bez pomoci súborov cookie správne fungovať.