Budovy lanovky, Martinské holeObjekt: údolná a vrchlová budova lanovky

Charakter: novostavba

Lokalita: Martin

Stupeň: projekt na územné konanie a stavebné konanie

Rok: 2006