Rekonštrukcia rodinného domu, Banská Bystrica



Objekt: rodinný dom

Charakter: rekonštrukcia

Lokalita: Banská Bystrica

Stupeň: jednostupňový projekt, projekt interiéru, projekt spevnených plôch a oplotenia

Rok: 2009-2011