Výstavný stánok Messer TatragasObjekt: výstavný stánok

Charakter: interiér

Lokalita: výstava v Bratislave

Stupeň: projekt interiéru

Rok: 2004