Arctech – Schrack, MartinObjekt: prevádzkový objekt

Charakter: novostavba

Lokalita: Martin

Stupeň: architektonická štúdia, projekt na územné konanie a autori projektu

Rok: 2009