Ing.arch. Ladislav LUKÁČ  |  0907 825 635  |  atelier@a2architekti.sk  |

Ing.arch. Daniela LUKÁČOVÁ  |  0907 825 635 |  atelier@a2architekti.sk  |


KONTAKTUJTE NÁS

Prosím, berte na vedomie, že vyplnením a odoslaním kontaktného formulára, súhlasite so spracovaním Vašich osobných údajov, v rozsahu vyplnenom v kontaktnom formulári, to znamená: meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa, a to za účelom odpovede na požadované informácie. Osobné údaje budú spracované podľa podmienok uvedných v odstavci “Ochrana osobných údajov”.

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa


  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   – zber a spracovanie osobných údajov v spoločnosti a2 architekti, spol. s r.o. prebieha v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.  (ďalej ZOOÚ)

   – a2 architekti, spol. s r.o. nijakým spôsobom nezneužíva osobné údaje zákazníkov. Zákazník môže svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať a to písomne,  e-mailom, resp. poštou.

  –  ak zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 28 Zákona 122/2013 Z.z., je a2 architekti, spol. s r.o. povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať

  –  pri akomkoľvek podozrení s neoprávneným nakladaním s OÚ, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov s podnetom. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.

  Ako prevádzkovateľ a tvorca webových stránok neukladáme osobné údaje automaticky. Ak ste prešli na našu webovú stránku, poskytovateľ – kde je webový server hosťovaný – môže dočasne ukladať data pre potreby systemového zabezpečenia – ako sú: IP adresa počítača, podstránky, ktoré ste navštívili, dátum a dlžku návštevy, informácie o použitom prehliadači a operačnom systéme a webovej stránke, z ktorej nás navštívite. Okrem toho osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mail, budú uložené iba vtedy, ak ste tieto informácie poskytli dobrovoľne, napr. ako súčasť registrácie, prieskumu, súťaže, vykonania objednávky, zmluvy alebo žiadosti o informácie.

  Osobné dáta nešírime, nepredávame, neprenášame a neposkytujeme tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné z obsahu zmluvy, prípadne ak ste k tomu nedali súhlas.

  Dáta su ukladané na mieste, ktoré nie je verejne prístupné.

  Ak s nami komunikujete prostredníctvom e-mailu, vezmite prosím na vedomie, že dôvernosť informácií nie je zaručená. Obsah e-mailov môže byť zachytený tretími stranami. V prípade pochybností, odporúčame posielať dôverné informácie iba poštou.

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov alebo v prípade žiadostí o informácie, návrhy alebo sťažnosti, kontaktujte nás priamo na uvedenú emailovú adresu.