SLUŽBY

Ponúkame projektové práce vo všetkých stupňoch projektovej prípravy stavby: - architektonická štúdia - projekt na územné rozhodnutie - projekt pre stavebné povolenie - realizačný projekt - projekt interiéru Projekty dodávame v celom potrtebnom rozsahu i v špecifickom rozsahu požadovanom investorom. Ďalej ponúkame doplnkové práce a služby: - výkon autorského dozoru - zameranie skutočného vyhotovenia stavby - zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu stavieb, prostredia a výstavných pavilónov - zameranie interiéru a nábytkových prvkov - poradenstvo pri výbere a kúpe nehnutelnosti - design architektonických detailov a interiérových prvkov - poradenstvo v oblasti zariaďovania interiérov nábytkom a bytovými doplnkami - zastupovanie stavebníka v konaniach na stavebnom úrade a na rokovaniach s dotknutými orgánmi, s vlastníkmi inžinierskych sietí, s ostatnými účastníkmi konaní a s dodávateľmi stavebných prác, ako aj účasť na takýchto konaniach a rokovaniach spolu so stavebníkom, - vyhotovenie 3D modelov a vizualizácie - digitalizácia podkladov - 2D a 3D CAD kreslenie - fotografické služby - sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh na počítači - spracovanie údajov na počítači - reklamná, propagačná a inzertná činnosť - organizovanie výstav - organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí - organizovanie kurzov, školení, seminárov a kongresov