Hotel a kongresové centrum, BeladiceObjekt: sústava objektov: hotel, mauzóleum, múzeum kočov, wellnes a spa

Charakter: rekonštrukcia

Lokalita: Beladice

Stupeň: jednostupňový projekt

Rok: 2012