Budova lanovky ŠTART, Tatranská LomnicaObjekt: budova lanovky, prístavba terasy

Charakter: novostavba a prístavba

Lokalita: Tatranská Lomnica

Stupeň: architektonická štúdia

Rok: 2011