Hotel Bystrička

Hotel BystričkaObjekt: Hotel, reštaurácia Charakter: stavebné úpravy, nadstavba, prístavba, návrh interiéru Lokalita: Martin Stupeň: realizačný projek, projekt interiéru Rok: 2010 - 2015