Prevádzkový objekt Dolkam, ŠujaObjekt: administratívny objekt

Charakter: rekonštrukcia

Lokalita: Šuja

Stupeň: jednostupňový projekt

Rok: 2008